Elektrostatik Filtre Çalışma Prensibi

Havadaki toz, is ve dumanın filtre edilmesinde % 99 gibi yüksek bir oranda başarı sağlayan elektrostatik filtreler günümüzde özellikle sanayi tipi mutfaklarda en çok tercih edilen filtre çeşidi oluyor. Kirli havanın bu filtrelerin kullanıldığı davlumbaza ya da benzeri cihazlara çekilmesi, burada temizlenerek yeniden ortama salınması şeklinde çalışan elektrostatik filtreler ile ortamda her daim temiz bir hava dengesinin olması sağlanabiliyor.

Elektrostatik filtreler nasıl çalışır sorusunun yanıtını ise şu şekilde özetleyebiliriz:

  • Ortamdaki kirli hava davlumbaza çekilir ve burada hava kanallarından geçer.
  • Kirli hava öncelikle paslanmaz özellikte olan metal kaba yağ tutucu filtreden geçer. Burada büyük olan partiküllerden arınır ve sonrasında elektrostatik filtreye ulaşır.
  • Elektrostatik filtrelerde 0,3 mikron ebatlarına kadar olan tüm partiküller iyonizer bölüme temas eder.
  • İyonizer bölümde bu partiküller pozitif elektrik yüküyle yüklenir ve ardından eşit aralıklarla dizilen toplayıcı yüzeye erişir.
  • Negatif ile pozitif yüklenen toplayıcı yüzey plakaları partiküllerin tamamını çeker ve toplar. Bu partiküller yüzeye tamamen yapışır
  • Yüzeye yapılan yağ partikülleri burada kalır ve düzenli aralıklarla da temizlenmesi gerekir. Elektrostatik filtrelerin uzun süre sorunsuz bir şekilde kullanılabilmeleri için bu alanın belirli periyotlarla temizlenmesine ihtiyaç vardır. Eğer bu temizlik ihmal edilirse elektrostatik filtrelerin kullanım ömrü de kısalır.
  • Elektrostatik filtrelerde bulunan yağ, yağ tahliye vanası ile iç filtreden süzülerek tavada toplanır. Bu sayede yağın tahliyesi de kolaylıkla sağlanmış olur.

Havada bulunan yüklü parçacıkların toplanmasında elektrostatik filtrelerin son derece başarılı bir performans sergilediğini belirtmeliyiz. Elektrostatik filtrelerle iç aksamda yer alan çeşitli plakalar arasında oluşturulan yüksek gerilim hattı bir çekim kuvveti oluşturur. Bu çekim kuvveti de partiküllerin ve havadaki mikro boyutta parçacıkların başarılı bir şekilde yakalanmasını sağlar.

Sonuç olarak elektrostatik filtrelerin çalışma prensibi de çekim kuvveti temelinde oluşturulmuştur. Partikül yakalama potansiyellerinin ve kapasitelerinin son derece güçlü olmasının temel nedeni çalışma prensibinde gizlidir. Bu noktada merak edilen unsur ise filtreye yüksek partikül yakalama kabiliyetinin nasıl kazandırıldığı oluyor. Bu özelliği kazandıran yüksek gerilim üniteleridir ve bu üniteler de 12 kV – 18 kV arasında çalışır. Böylelikle planlanan gerilim oluşturulur ve mikro boyuttaki partiküllerin de başarılı bir şekilde yakalanması mümkün olur.

Kirli olan havanın filtreye çekilmesini sağlayan ise fan sistemleridir. Fan çektiği havayı hemen metal ön filtreye iletir. Kaba olan partiküller burada tutulur ve aradan geçenleri ise elektrostatik filtreler yakalar.

Bir yanıt yazın