RAM Bacası için Elektrostatik Filtre

  • Bakım ve yıkama gerektirmez.
  • Yıkama yapılırken oluşabilecek arızalardan kaçınmanızı sağlar.

Fabrikalar tarafından gazların kimyasal atıkları temizlense de, salınan duman tamamen engellenemediği için sorunlar devam etmektedir. Elektrostatik Filtreler, bu aşamada devreye girerek sorunlara son noktayı koymaktadır.

Elektrostatik filtre çalışma prensibi; doğru akım yüksek voltaj ile manyetik alan oluşturup , alandan geçen her çeşit toz, duman ve buharı manyetik yapraklar üzerinde yoğunlaştırıp buharı suya, yağ buharını tekrardan yağa dönüştürme üzerine kuruludur.

Elektrostatik Filtre Referanslarımız

Tekstil Sektörü RAM – RAMÖZ Dumanı için Kullanılan Elektrostatik Filtreler

Otomatik Yıkamalı Elektrostatik Filtre

  • Bakım ve yıkama gerektirmeyen elektrostatik filtre.
  • Yıkama yapılırken oluşabilecek arızalardan kaçınmanızı sağlar.

Büyüyen ve gelişen nüfus oranı şehirlerde yerleşim oranları da arttırmaktadır. Sanayi alanları artık yerleşim yerleri içerisinde kalmakta ve buda birçok çevre sorununu beraberinde getirmektedir. Özellikle yerleşim yerleri içerisinde salınan duman insanlar tarafından atık gaz olarak görülmekte ve öncelikli şikayetler arasında yer almaktadır. Bu da belediyeler tarafından öncelikli olarak incelenmekte ve devlet tarafından da ciddi yaptırımlara neden olmaktadır. Fabrikalar tarafından gazların kimyasal atıkları temizlense de, salınan duman tamamen engellenemediği için sorunlar devam etmektedir. Elektrostatik Filtreler, bu aşamada devreye girerek sorunlara son noktayı koymaktadır. Elektrostatik filtre çalışma prensibi; doğru akım yüksek voltaj ile manyetik alan oluşturup , alandan geçen her çeşit toz, duman ve buharı manyetik yapraklar üzerinde yoğunlaştırıp buharı suya, yağ buharını tekrardan yağa dönüştürme üzerine kuruludur.

1. Yüksek Sıcaklık

Piyasada satılan Elektrostatik filtreler 65 °C üzeri sıcaklıkta çalışmaz. Üretim portföyümüz içinde 600 °C sıcaklıkta çalışan Elektrostatik filtre mevcuttur ancak Ram dumanın Elektrostatik filtre çalışma prensibi; doğru akım yüksek voltaj ile manyetik alan oluşturup, alandan geçen her çeşit toz, duman ve buharı manyetik yapraklar üzerinde yoğunlaştırıp buharı suya, yağ buharını tekrardan yağa dönüştürme üzerine kuruludur. Her çeşit makinenin veya her çeşit dumanın kendine has problemleri vardır.

2. Hav Parçacıkları

Kumaş parçacıklarının yanıcı etkisi vardır. Elektrostatik filtre içinde oluşan voltaj arklarının dumanı tutuşturma ihtimali olduğundan duman sıcaklığının yanma sıcaklığının altına düşürülmesi gerekmektedir. Bu nedenle sulu eşanjör veya hava ısı geri kazanım eşanjörleriyle duman soğutulur. Yüksek sıcaklığın sistemde nadirde olsa oluşabilecek arızalar nedeniyle filtreye yüksek sıcaklığın gelmesi durumunda plastik izolatörler mutlak surette erimektedir. Bu nedenle filtre alırken izolatörlerin plastik olup olmadığı bilinmelidir.

  3. Yüksek Buhar ve Nem Oranı

Ram makinelerinde boya ve silikonlama işlemi sırasında kumaşın ağırlığından çok daha fazla su buharlaşmakta, tonlarca su, duman içinde havaya karışmaktadır. Bu buhar soğutma işlemi sırasında %85-95 oranında elektrostatik filtreye ulaşmadan suya dönüşmektedir. Bu oran soğutma işlemi sonrasında düşen sıcaklığa bağlı olarak değişmektedir. Soğutma işlemi sonucu duman ortam sıcaklığına düşürülmezse yoğunlaşmanın bir kısmı elektrostatik filtre içinde gerçekleşmektedir. Bu durum elektrostatik filtrenin kendini kapatarak korumaya almasına neden olmaktadır. Özellikle şaseye bitişik izolatörlü elektrostatik filtrenin Ram Makinelerinde çalışma şansı neredeyse sıfırdır. İşte bu nedenle zaman zaman en pahalı olan bir ithal malı ürün dahi randımanlı çalışmamaktadır. Yatay elektrostatik filtreler yalıtkan metal dumanı için üretilmiştir. Üst petekten alt peteğe bir damlacık su düşmesi dahi alt peteğin kendini korumaya alarak kapatmasına sebep olmakta, korumaya alarak kapatmasına sebep olmakta, dolayısıyla duman bırakmaktadır.

Elektrostatik Filtre Temizlik ve Yıkama İşlemleri

Ram bacasında kullanılan elektrostatik filtrelerin temizliğinde dikkat edilecek hususlara gelince sadece sıcak su filtre temizliği için yeterli değildir. Otomatik yıkamalı makineler dahi 6 aylık veya yıllık periyotlarla bakıma alınıp elle yıkanmaktadır.

Yıkama esnasında kullanılan güçlü kimyasal yağ çözücüler; seramik olan izolatörlerin içindeki boşluklara, zaman içinde suyu ilerleterek izolatörü iletken haline getirmekte ve uzun vadede filtre dumanı tutmaz hale gelmektedir.

Seramik izolatörlü filtrelerde bu süreç maksimum 7 yıldır. Bu nedenle Ram dumanında kesinlikle cam izolatörlü elektrostatik kullanılması gerekmektedir. Ülkemiz hariç Elektrostatik Filtre Alüminyumdan üretilmez.

Dünya genelinde ağırlıkla ALMG 5754 alaşım veya çok nadirde olsa oluklu ince paslanmazdan üretilmektedir. Alüminyumdan üretilmiş filtreler de temizlik için kostik kullanılması durumunda zamanla yapraklar incelmekte ve filtrelerinin ömrü kısalmaktadır.

Kostik yerine bu iş için kullanılan deterjan ve temizleme kimyasalları mevcuttur. ALMG 5754 ‘ ün dezavantajı kostiğe karşı dayanıksızlığı olsada paslanmaz filtre ağırlığından dolayı yapraklar esnemekte ve gerilmektedir. Dolayısıyla kollektör elektrotları ortadan şaseye yaklaşmaktadır. Bu da filtrenin gücünü düşürmektedir. Bu nedenle hiç bir Avrupa ülkesinde paslanmaz elektrostatik filtre üretilmez.

Ancak Afrika, Ortaasya gibi ülkelerde kostikten başka yağ çözücü kimyasal bulunmadığından bu gibi geri kalmış ülkeler için paslanmaz malzemeden elektrostatik filtrede üretilmektedir.

Firmamızda talebe ve ihtiyaca göre plastik dahil her çeşit malzemeden elektrostatik filtre üretilmektedir. (Plastik malzeme asit buharında kullanılmaktadır.

Zira güçlü asitler her tür metali eritmektedir.) Ülkemizin genelinde binlerce Ram makinesi olduğundan, yeni bir pazar ortaya çıkmıştır.

Şirketimiz 1989 yılından bu yana Elektrostatik Filtre alanında geçmiş tecrübesi olan bir yapıya sahip, 4 kıtada satış ve servis merkezi bulunan tek Türk firması olarak, sektöre uygun çözümler üretmiş ve üretmeye de devam etmektedir.

Hiç bir zaman sektörümüzün dışına çıkmadık ve hep kendi alanımızda dünyada 1 numara olmak, standartları belirlemek için çalıştık.

Başlangıçta İl Çevre Müdürlükleri Ram bacası kokusu üzerine onay verdiklerinden duman üzerine koku püskürterek kokuyu bastırma yoluna gitmeyerek maddi kayıp yaşadık.

Ancak en doğru olanı yaptık. Dumanın tamamını arıtarak atık kullanılabilir yağa çevirerek kokuyu ve dumanı tuttuk.

Geldiğimiz noktada sıcak Ram dumanından işletmeye maksimum oranda sıcak su veya Ram içerisine temiz sıcak hava vermeyi başardık.

Çeşitli Mühendislik firmalarının yurtdışından farklı markalarda getirdikleri elektrostatik filtreleri de tamir ederek tekstilciyi mağduriyetten kurtarıyoruz.

Filtreniz ne marka olursa olsun, yedek parçası ister olsun ister olmasın her markanın tamirini başarılı ve garantili bir şekilde yapan tek firma olmanın gururunu yaşıyoruz.

Firmamız 100.000 Metreküp ve 10 kW ye kadar Elektrostatik Filtre üretmektedir. Daha üst kapasiteler için Siemens ürünlerinin satış ve servisiyle yetkiliyiz. Çözemediğimiz her yerde arkamızda duran na firmamız Siemens’in gücüyle güçlendik. Bu yolda dünyanın her yanına ağırlıkla ihracat üzerine üretimimiz devam etmektedir.